AKTUÁLNE PROJEKTY
BYTODOMY 3 BYTY


  O SPOLOČNOSTI

Industra invest s.r.o. a Industra s.r.o.  sú spoločnosti zabezpečujúce prípravu, riadenie a realizáciu stavebných projektov. Doménou spoločností je cieleným jednaním a prípravou zhmotniť svoje plány a plány investorov do konkrétnej realizovateľnej podoby. V realizácií stavebných projektov vieme zabezpečiť maximálnu kvalitu a optimálnu cenu. 

V príprave projektu zabezpečujeme :
                                      - výber vhodnej lokality, pre konkrétny zámer
                                      - vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
                                      - inžiniersku činnosť a súvisiace technické poradenstvo
 
V riadení a realizácií sme stavebnou spoločnosťou schopnou vykonávať :
                                                                    - bytové a občianske stavby
                                                                    - priemyselné stavby
                                                                    - inžinierske stavby
                                                                    - dopravné stavby

Industra invest s.r.o. a Industra s.r.o., taktiež realizujú svoje projekty v oblasti bytovej a občianskej výstavby s cieľom vybudovať uzavreté komplexy v príjemnom prostredí, pre maximálne kvalitné bývanie, ktoré uspokojí všetky očakávania svojich klientov.

Cieľom spoločností je ďalšie budovanie si dobrého mena spojeného s maximálnou kvalitou stavieb. Chceme aby naďalej meno spoločností zostalo synonymom korektného jednania a dobrých vzťahov medzi nami a klientami, dodávateľmi a taktiež konkurenciou.